Az évtizedes kutatómunkát felölelő kétkötetes kiadvány J. S. Bach legnépszerűbb hegedűművének, a Chaconne-nak az elméleti és gyakorlati tanulmányozásához kínál útmutatót.

A darab zenei szerkezetébe ágyazott időkód felfedezése és a rejtett üzenetek szimbolikus jelentéstartalmának megfejtése a 21. századi Bach-kutatások kiemelkedő eredménye, hazánk nagymúltú zeneoktatásának áttörő sikere.

Ábrahám Márta koncertező hegedűművész, a Zeneakadémia tanára, Bach-elemző, zenekar-alapító, a hazai komolyzenei élet egyik legsokoldalúbb, újító gondolkodású hegedűművésze. Művészi tevékenysége fókuszában J. S. Bach szólóhegedű műveinek alapos elemzése, felfedezése és a zenetudományos igényességű elemzések publikálása áll.

Missziója, hogy az általa kifejlesztett új, vizuális zeneoktatási módszerrel megkönnyítse J. S. Bach zenéjének a tanulását és előadását. Ennek jegyében világszerte koncertezik, tanít és ismeretterjesztő előadásokat tart, melyek során Bach zenei nyelvének gazdagságát igyekszik a tanítványokhoz és a közönséghez minél közelebb hozni.

Szerzőtársával, Dukay Barnabással 2017 óta jelen vannak a hazai és nemzetközi zenei könyvpiacon. Több figyelemfelkeltő – J. S. Bach hegedűműveinek rejtett üzeneteire és titkaira fényt derítő – elemzést, szakkönyvet és kottasorozatot publikáltak magyarul és angolul.

A 2017-ben kiadott Részletek az örökkévalóságból című multimédiás kiadványt 2021-ben követte a J. S. Bach három szólóhegedű fúga Tricentenáriumi összkiadás két kötetének a megjelenése a BioBach-Music Kiadó gondozásában.

A kiadványok a zenepedagógiai célokra kifejlesztett Colorful BACH kottaíró technikával készültek. Ábrahám Márta új innovatív módszere jelentősen megkönnyíti J. S. Bach műveinek az értelmezését, tanulását és előadását. A metódus lényege, hogy színes hangjegyekkel differenciálja a különböző szólamokat és zenei anyagokat, például a témák mindig pirossal vannak kiemelve. A többszólamú zenei szerkezet valamennyi alkotóeleme megjelenik a kottaképen, világosan kirajzolva a művek belső felépítését. Az ilyen módon prezentált vizuális információ hordozza egyben a mű formaszerkezeti elemzését is. A Bachnál megszokott „barokkosan” sűrű kottakép transzparenssé válik, a színek térkép-szerűen segítik a tájékozódást a muzsikus számára a kottában.
Ábrahám Márta új Chaconne-kézikönyve a szerző első önálló kötete, zenetörténeti jelentőségű munka. A hiánypótló kiadvány új fejezetet nyit a Chaconne értelmezésében, tanulásában, előadásában és a 21. századi Bach-kutatásokban.

Dr. Kamp Salamon, Kossuth-díjas karmester, a Magyar Bach Társaság elnöke ajánlója:

„Ábrahám Márta Chaconne-kézikönyve nélkülözhetetlen mindazok számára, akik Johann Sebastian Bach zenéjét szeretik, a Chaconne értelmének megértésére törekednek, és akik felismerték a remekműből felénk áradó fényt, amely hallgatóját a középponti rend felé vezeti.”

A kétkötetes kiadvány könnyen kezelhető, világos és áttekinthető kézikönyv és kotta formájában kínál elméleti és gyakorlati útmutatót a Chaconne elmélyült tanulmányozásához. Az első kötet tárgyalja a mű kiadástörténetét, elemzi a darab szerkezetét, arányait, valamint rávilágít a zenei összefüggések – Bach személyes életeseményeihez kapcsolódó – mélyebb értelmezési lehetőségeire. A kézikönyv második kötete a Colorful BACH technikával készült különleges megjelenésű kotta.

A mai fiatal hegedűs generáció számára kompakt áttörést, paradigmaváltást jelenthet a darab organikus felépítésének és a szerkezet szimbolikus jelentéstartalmának a megismerése. Művelt zenerajongók, vonós, billentyűs, zenetudományi és zeneszerző szakos tanárok és diákok, valamint előadóművészek számára elengedhetetlen segédeszköz Ábrahám Márta Chaconne-kézikönyve.

Az új kiadvány a BioBach-Music Könyv- és Zeneműkiadó webáruházában és a Rózsavölgyi Zeneműboltban megvásárolható.

Forrás: Papageno.hu